Meraj Persian Gulf

کشف انسان‌هایی با 11متر قد!!

جمعه 7/3/1389-12:35  
آنهاخیلی بلند،بزرگ ،وخیلی نیرومند بودند. چنان بودندکه می‌توانستند بازو هایشان اطراف یک تنه درخت بگذارندوآن را از ریشه بکنند...

اخیرا در یکی از مناطق جنوب شرقی عربی ( عربستان ) کاوشگران گاز بقایای اسکلت انسانی را در اندازه خارق العاده پیدا کردند.بیابان مورد نظر را یک چهارم خالی یا به عربی ربع الخالی می‌نامند .( به این معنی که اگر شبه جزیره ی عربستان را به چهار بخش قسمت کنیم ، یک چهارم آنرا این بیابان شامل می‌شود .)
کشف مذکور را گروه کاوشگر آرامکو انجام داده است .
.
در قرآن کریم خداوند می فرماید مردم خارق العاده ایی را خلق کرده که

تا به حال مانند آن را خلق نکرده است .


این مردم قوم عاد نامیده می‌شدند که برای آنها پیامبری به نام  هود فرستاده شد .
.
آنهاخیلی بلند،بزرگ ،وخیلی نیرومند بودند. چنان بودندکه می‌توانستند بازو هایشان اطراف یک تنه درخت بگذارند و آن را از ریشه بکنند.
.
تعدادی از این مردم قدرت خود را علیه خداوند و پیامبر او صرف کردند و خداوند همه آنها را که پا را از فرمان خدا فراتر نهاده بودند، گرد آورد .
در نتیجه به دلیل نافرمانی ،‌ خداوند آنها را نابودساخت. 
 
ارتش سعودی منطقه را تحت حفاظت دارد و هیچکس بجز کارکنان آرامکو حق ندارد وارد آن شود.
  


این مکان به شکل مخفی و پنهان حفاظت و نگهداری می‌شود اما یک هلیکوپتر نظامی ارتش سعودی تعدادی عکس هوایی از منطقه گرفته است که یکی از عکس ها از طریق اینترنت به بیرون نشت کرده .
منبع:    www.avaxnet.com

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم ‏(چارلی چاپلین)