Meraj Persian Gulf

جشنواره تئاتر استانها بزرگترین رویداد تاریخ هنر کشور(هرمزگان)

(تئاتر منبر است بلکه فراتر از منبر) امام خمینی(ره) 

چندین سال است که شاهد پرشدن بیلان کاری مسئولین اداره ارشاد استان هرمزگان توسط هنرمندان هستیم. اما ما هنرمندان همچنان از رو نمی روند و دوباره روی صحنه بازی را از سر می گیریم.جشنواره تئاتر استانی یکی از رویدادهای وسیع تاریخ فرهنگ و هنر استان ماست اما متاسفانه چندین سال است که به دست نااهلان هنر و فرهنگ افتاده است.مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که متاسفانه بویی از اسلام نبرده اند.به جرات می توان گفت بی عدالتی یکی از بارزترین شاخصه آنهاست حق دیدن را از مردم گرفته اند.گوش بسته اما باچشمی باز حرکت می کنند.وقتی وزیری وارد استان می شود دست به دامن هنرمندی می شوند که هرچند از او بیزارند اما از تن نازی و قدرت آن هنرمند برای آبروداری اداره خود استفاده می کنند.اما خرشان که از پل گذشت دیگر به کما می روند و شما را نه می شنوند و نه می بینند.متاسفانه هنرمندان هم چوب نجابت خودشان را می خورند.صاحبان فرهنگ و هنر سالیان سال است که با شعار تئاتر برای همه(مردم) پیش می روند. 

کدام مردم؟ 

مردمی که از طریق اخبار شاهد اختتامیه  و ادعاها و پز دادن های مسئولین و لوح گرفتن هنرمندان هستند؟ 

۱۰سال پیش بنر یا تابلویی برای تبلیغات وجود نداشت. روی پارچه می نوشتند.توی شهر که چشم می انداختی همه اش پارچه جشنواره بود اما حالا با وجود دیجیتالی شدن تبلیغات و هزاران ترفند در جذب مردم به سالن از طریق تبلیغات مسئولین ارشاد با چهار تا بنر۶در۵ فکرمیکنن تبلیغات انجام شد.اگر لنگه.کنگ.بستک.خمیر.قشم.کیش.میناب.رودان جاسک و....جزءشهرستانهای این استان هستند پس زمان برگزاری جشنواره تئاتر چرا توی هرکدوم از شهرستانها تبلیغاتی از جشنواره نمی بینیم  یا همین اتفاق چند روز پیش که توی قشم افتاد (جشنواره تئاتر منطقه ایی فجر)کدام شهروند باخبر شد. 

بتازید که شاهد زمین خوردنتان میشویم وبازهم برای بلند شدن دست هنرمند را میگیرید. 

 

امیرالمومنین م فرماید: 

حق وسیع ترین چیزها در مقام توصیف و بیان است.درحالی که در مقام انصاف و اجرا کردن سخت ترین و حساس ترین موضوع است.