Meraj Persian Gulf

اجرای نمایش رویای خلیج فارس

گروه هنری جی بل حاصل کار، طرح کار گروه شهرستان از طرف مرکز هنرهای نمایشی ؛ انجمن نمایش تهران است . این کار گروه در تاریخ 15 تیر ماه 89 به مدت 8 روز با آموزشهای مقدماتی توسط آقای بهرام تشکر کلاسه کار خود را در استان هرمزگان ( بندر عباس ) آغاز کرد.  در25 تیر ماه 89 تا 5 شهریور 89 با حضور سیروس کهوری نژاد  کار اصلی خود را  به مدت 40 روز دنبال می کند.

در آغاز از تمامی پیش کسوتان استان در حوزه تئاتر دعوت شد تا در شکل گیری این کار گروه توانایی های خود را به میان آورند چرا که می بایست طبق دستور؛ این کار گروه آموزشی در انتهای کار خود گروهی تشکیل دهد تا در سایه این گروه نمایشی کارهای خود را آغاز نمایند . البته همانطور که انتظار میرفت حضور پیش کسوتان به هر دلیل موجه یا غیر موجه از انگشتان دست فرا تر نرفت و استاد علی رضایی به علت داشتن مسئولیت مدیریت حوزه هنری و بیماری اعلام همکاری غیر حضوری و آقایان سعید موحدی و عبدا...دستان در موارد مختلف اعلام آمادگی نمودند .

در همین جلسه آقای پشت کوهی و حسن محمودی و سرکار خانم فریده گرمساری نیز حضور داشتند که با توجه به سابقه هنری این عزیزان تصمیم بر آن شد که ضمن کمک در آموزش هنر جویان مبتدی در نمایشی که این گروه پس از آموزشهای مقدماتی  دیگر هنر جویان برای اجرا کار خواهد کرد حضور فعال داشته باشند

اینک گروه هنری جی بل با 45 نفر عضو اعم از هنرمندان پیش کسوت و هنر جویان مبتدی به سر پرستی سیروس کهوری نژاد کار خود را با نمایش رویاهای خلیج فارس شروع کرده  

......................................برای مشاهده تمامی عکس های گروه اینجا کلیک کنید. 

تاریخ اجرای عمومی اعلام خواهد شد...